שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

מבצע

ואהבת לרעך כמוך- פלקט מבצע

בין אדם לחברו

מבצע

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

סמלים לחודש אייר

אייר

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

תנור לאפית מצות- יצירה

ניסן

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

תמונה ציור

ואהבת לרעך כמוך- ציור בנים/נות

בין אדם לחברו

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

בובות אצבע- סיפור יציאת מצרים

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

בובות אצבע- עשרת המכות

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

שריפת חמץ- ציור צבוע

ניסן

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוסי פרנק

-

תמונה ציור

ביעור חמץ- דף צביעה

ניסן

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוסי פרנק

-

דיינו וטבעת המלך- סיפור שמע

ניסן

סיפור

הגיל הרך

משפחת רוזנשטיין

-

חכמתו של רבי שמואל סלנט- סיפור שמע

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

סימני הסדר- שיר לשמיעה

ניסן

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

בזכות מכירת החמץ- סיפור שמע

ניסן

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

משחק חידון

מבצע- התנהגות יפה בליל הסדר

ניסן

משחק

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

משולשים- שמות היושבים בשולחן

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

קופסה לאגוזים- יצירה- שחור לבן וצבעוני

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

תמונה ציור

קישוט לבקבוק יין- שחור לבן וצבעוני

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

ספירת העומר- להדבקה במחברת

אייר

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק מצאו את האפיקומן! 2 דרגות

משחקים

משחק

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

קופסה למצות מרובעות- יצירה

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

בדיקת חמץ- יעה- יצירה

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה