שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

משחק רביעיות- בנושא חג השבועות

משחקים

משחק

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

תפילה לפני הלימוד- צבעוני

סיון

קישוטים

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

סימניה "והגית בו יומם"

סיון

קישוטים

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

סל ביכורים- יצירה

יצירות

יצירה

הגיל הרך

רחל אדלר

אחיה

אייקון יצירה

הר סיני- יצירה

יצירות

יצירה

כיתות א, ב

חיים רוזנשטיין

אחיה

אייקון יצירה

חוברת יצירות ללג בעומר

אייר

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

שיר דיקלום

בר יוחאי- שיר

אייר

שיר דקלום

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

חוברת העשרה

שיר בחג השבועות- דף קריאה וצביעה

סיון

דף קריאה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

החזן- סיפור ועבודות

סיפורים

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אחיה

אחיה

התורה נמשלה- דף עבודה

סיון

דף עבודה

כיתות א, ב

ח. בקרמן

אחיה

התורה הקדושה- משל ועבודות

סיון

דף עבודה

כיתות א, ב

ח. בקרמן

אחיה

חאלקה- דף גזירה והדבקה

יצירות

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תרגול תרגילים עד ה-20 – מדורה

חיבור

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

מבחן מסכם על דיני ספירת העומר

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

ח. בקרמן

אחיה

דיני ספירת העומר- דף סיכום והשלמה

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

ח. בקרמן

אחיה

אייקון יצירה

יצירה- ילדים סביב למדורה

יצירות

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

סיכום

כללי זהירות ממדורות- איחוד הצלה

אייר

סיכום

הגיל הרך

איחוד הצלה

-

קישוט קיר- משניות פרקי אבות

סיון

קישוטים

הגיל הרך

רשת מעיין החינוך התורני- "בני יוסף"

-

קרבן העומר- קטע קריאה ושאלות

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

יום ל"ג בעומר-קטע קריאה ושאלות

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה