שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

שעשועונים לחנוכה

כסלו

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

נס חנוכה ברוסיה

כסלו

סיפור

הגיל הרך

חיימוביץ

-

הלכות חנוכה- הדביקו את הציור המתאים להלכה

כסלו

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אשר מלכה

-

הקף בעיגול/ מתח קו לחודש כסליו

כסלו

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

בזכות נרות חנוכה- רבי שמואל הנגיד

כסלו

סיפור

הגיל הרך

חיימוביץ

-

נס חנוכה של יהודי מרוקו

כסלו

סיפור

הגיל הרך

חיימוביץ

-

עטיפה למחברת חנוכה

כסלו

כריכה עטיפה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

מה זה הריח הזה של הגשם?

חשון

כרזה

רבקה דה האס

-

ספור לקריאה-פרנסה משמיים

כסלו

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

טיפת ידע

חשון

כרזה

רבקה דה האס

-

אייקון יצירה

גשם של נחת

חשון

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שיר דיקלום

ישמחו במלכותך – שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

שיר דיקלום

בואו ילדי – שיר

כסלו

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

על הניסים – שיר

כסלו

שיר דקלום

הגיל הרך

אחיה

שיר דיקלום

יודו לה' חסדו- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שירים לחג השבועות- שיר

סיון

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שירו למלך- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

מעוז צור ישועתי- שיר

כסלו

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

ונשגב ה' לבדו- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

אהללה אלוקי- שיר

לימודי העשרה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-