שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

חוברת סיפורים- בין אדם לחבירו

כללי

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

מ"ח קניני תורה- פלקט

חג השבועות

קישוטים

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

ואהבת לרעך כמוך- קישוט כיתה

כללי

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מה אסור בספירת העומר?- דף עבודה

ספירת העומר

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

לוח ספירת העומר- לתליה בכיתה

ספירת העומר

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

הולך בדרכו עקיבא- שיר

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מבצע

ואהבת לרעך כמוך- פלקט מבצע

כללי

מבצע

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

סמלים לחודש אייר

כללי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

תנור לאפית מצות- יצירה

כללי

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

תמונה ציור

ואהבת לרעך כמוך- ציור בנים/נות

כללי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

בובות אצבע- סיפור יציאת מצרים

כללי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

בובות אצבע- עשרת המכות

כללי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

שריפת חמץ- ציור צבוע

כללי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוסי פרנק

-

תמונה ציור

ביעור חמץ- דף צביעה

בדיקת וביעור חמץ

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוסי פרנק

-

דיינו וטבעת המלך- סיפור שמע

כללי

סיפור

הגיל הרך

משפחת רוזנשטיין

-

חכמתו של רבי שמואל סלנט- סיפור שמע

כללי

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

סימני הסדר- שיר לשמיעה

כללי

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

בזכות מכירת החמץ- סיפור שמע

כללי

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

משחק חידון

מבצע- התנהגות יפה בליל הסדר

כללי

משחק

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

משולשים- שמות היושבים בשולחן

כללי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה