שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

סיפור לשמיעה אתרוגים בוורשא

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

הגזירה על הסוכה

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

קישוט לסוכה – ברוך אתה בבואך

סוכות ושמחת תורה

קישוטים

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה – סוכת עורו של לוויתן

סוכות ושמחת תורה

קישוטים

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה שרשרת

סוכות ושמחת תורה

קישוטים

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה גלגל מסתובב אושפיזין

סוכות ושמחת תורה

קישוטים

אחיה

אחיה

קישוט פרח לסוכה מניירות זוהרים

סוכות ושמחת תורה

קישוטים

אחיה

אחיה

שער למחזור לימים נוראים

ראש השנה

כריכה עטיפה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שער למחברת חגים

ראש השנה

כריכה עטיפה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

צום גדליה

ראש השנה

דף עבודה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

אחר

סידור לבין הזמנים-סוכות ושמחת תורה

סוכות ושמחת תורה

אחר

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

תמונה ציור

ספר תורה-אותיות הא' ב'

סוכות ושמחת תורה

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

האורחים החשובים שבסוכה

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

אתרוגים אחרי סוכות

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שלשה ספרים

ראש השנה

דף עבודה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

אחיה

קישוט לסוכה-אושפיזין

סוכות ושמחת תורה

קישוטים

אחיה

אחיה

במה המלך יכול לעזור-סיפור לשבת שובה

ראש השנה

סיפור

הגיל הרך

חיימוביץ

-

עטיפה למחברת חגים

ראש השנה

כריכה עטיפה

הגיל הרך

אחיה

-

שיר דיקלום

שיר-קול שופר-אלול

אלול

שיר דקלום

הגיל הרך

רחל

-

מבצע

מבצע לחדש אלול-מלאים מצוות כרימון

אלול

מבצע

הגיל הרך

אחיה

-