שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

קרבן העומר- שאלות

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

ספירת העומר- חוברת ושאלות

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

אייקון יצירה

מניפה מדורה- יצירה

יצירות

יצירה

הגיל הרך

רחל אדלר

אחיה

צבעי האש- עברו על הקווים

כתיבה

דף עבודה

הגיל הרך

אחינ

אחיה

לג בעומר- דבקיות

אייר

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

עברו על הקווים- ל"ג בעומר

כתיבה

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה ללג בעומר

אייר

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

רבי שמעון בר יוחאי- חוברת עבודה

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

תמונה ציור

ערכת תמונות ללג בעומר ושבועות

אייר

תמונה

הגיל הרך

מעין החינוך התורני

-

תמונה ציור

מדורה לתלייה בכיתה

אייר

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

הדבק במקום המתאים- ל"ג בעומר

תפיסה חזותית

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

פלקט- תורתו מגן לנו

אייר

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

לוח ספירת העומר- מעוצב

אייר

קישוטים

הגיל הרך

מעין החינוך התורני

-

עטיפה למחברת ספירת העומר

אייר

כריכה עטיפה

כיתות א, ב

מעין החינוך התורני

-

חוברת סיפורים- בין אדם לחבירו

סיפורים

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

מ"ח קניני תורה- פלקט

אייר

קישוטים

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

ואהבת לרעך כמוך- קישוט כיתה

אייר

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מה אסור בספירת העומר?- דף עבודה

אייר

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

לוח ספירת העומר- לתליה בכיתה

אייר

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

הולך בדרכו עקיבא- שיר

אייר

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה