שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

חוברת משחקים לקיטנת פסח

כללי

משחק

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

פרנסה משמים- סיפור לפסח

כללי

סיפור

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

פסח שני- דף שאלות לכיתות נמוכות

פסח שני

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

חג הפסח- דף שאלות ועבודות

ליל הסדר

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

משחק חידון

שעשועונים לפסח

כללי

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות א, ב

עוזי קייש

אחיה

תמונה ציור

חצאי מילים- פסח

כללי

ציור / דף צביעה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

יחיד רבים- מתחו קו- פסח

כללי

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

מבצע

מבצע ניקיון לפסח

כללי

מבצע

הגיל הרך

אחיה

אחיה

קישוטי כיתה- קערת ליל הסדר והסימנים

כללי

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

קערת ליל הסדר- הדבקה

ליל הסדר

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

סיכום

30 יום קודם החג- פסח- סוג א מס' 2

כללי

סיכום

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

הגדה של פסח- בשילוב תמונות ילדים

כללי

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

פתיתי הלחם- סיפור שמע לפסח

כללי

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

אדרבה תן בליבנו- תפילה

כללי

קישוטים

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

סיכום

הגדה של פסח- אידיש

הגדה של פסח

סיכום

כיתות א, ב

א. בראייר

-

עשרת המכות- מתחו קו

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

חוברת העשרה

חוברת משחקי אגוזים

כללי

חוברת העשרה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

קרבן פסח- דף שאלות

כללי

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

סיכום

פרשת פרה- קטע קריאה

כללי

סיכום

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

מצה שמורה- שאלות

אפית מצות

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-