שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל

חורבן בית המקדש

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי – נוסיף אבנים לבית המקדש

משחקים

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

דיני הדלקת נר חנוכה-מצגת אינטראקטיבית

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

כיתות ג, ד, ה

יהודה שוורץ

אחיה

משחק חידון

פאזל תמונת ירושלים

חורבן בית המקדש

משחק

מורים

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית למצגת חזרה על הלכות פורים-שמחהל'ה השבע

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

שלושת השבועות אסור או מותר

תמוז

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

פלקט- שיבנה בית המקדש

חורבן בית המקדש

כרזה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

סמלים לחודש תמוז

יצירות

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

רבי עקיבא ורחל- דף קריאה ושאלות

סיון

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

מגילת רות- סיפור המגילה ושאלות

רות

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

סיכום

עניני מתן תורה- חוברת סיכום

סיון

סיכום

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

חג השבועות- שמות החג- דף השלמה

סיון

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

מאכלי חלב- דף קריאה וצביעה

סיון

דף עבודה

הגיל הרך

חיימוביץ

אחיה

פלקט- נעשה ונשמע

סיון

כרזה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תפילת השל"ה

סיון

כרזה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שבועות- מתחו קו

סיון

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

משחק חידון

משחק בינגו- שבועות

משחקים

משחק

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

כתר ועניבה למסיבת חומש- צבעוני

סיון

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

קבלת התורה- קטע קריאה ושאלות

סיון

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

משחק חידון

תפזורת לחג שבועות- חדש

משחקים

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה