שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שיר דיקלום

שירון פסח

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

מרדכי גרשטנקורן

שיר דיקלום

שירון פסח

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

מרדכי גרשטנקורן

שיר דיקלום

פסח עם ר' אהרלה וינטרוב 12: תשובות

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

ר' אהרלה וינטרוב

-

שיר דיקלום

פסח עם ר' אהרלה וינטרוב 11: ברכת כהנים

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

ר' אהרלה וינטרוב

-

שיר דיקלום

פסח עם ר' אהרלה וינטרוב 10: קריעת ים סוף

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

ר' אהרלה וינטרוב

-

שיר דיקלום

פסח עם ר' אהרלה וינטרוב 09: מכת בכורות

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

ר' אהרלה וינטרוב

-

שיר דיקלום

פסח עם ר' אהרלה וינטרוב 08: עשרת המכות

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

ר' אהרלה וינטרוב

-

שיר דיקלום

פסח עם ר' אהרלה וינטרוב 07: משה רבנו הגואל

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

ר' אהרלה וינטרוב

-

שיר דיקלום

פסח עם ר' אהרלה וינטרוב 06: כן ירבה וכן יפרוץ

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

ר' אהרלה וינטרוב

-

שיר דיקלום

פסח עם ר' אהרלה וינטרוב 04: מה נשתנה

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

ר' אהרלה וינטרוב

-

שיר דיקלום

פסח עם ר' אהרלה וינטרוב 03: קדושת עבודת הפסח

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

ר' אהרלה וינטרוב

-

שיר דיקלום

פסח עם ר' אהרלה וינטרוב 02: עבודת החג

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

ר' אהרלה וינטרוב

-

שיר דיקלום

פסח עם ר' אהרלה וינטרוב 01: שלושים יום קודם החג

ניסן

שיר דקלום

כיתות א, ב

ר' אהרלה וינטרוב

-

שיר דיקלום

ר' אהרלה וינטרוב- מילות שירי פסח

ניסן

שיר דקלום

הגיל הרך

אהרלה וינטרוב

-

משחק חידון

חמץ ומצה

ניסן

משחק

הגיל הרך

משרד החינוך

משחק חידון

משחק זיכרון לפסח

ניסן

משחק

כיתות א, ב

משרד החינוך

קוף מלא זהב

ניסן

סיפור

כיתות א, ב

מנחם שטרן

תמונה ציור

חוברת צביעה לפסח

ניסן

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

משרד החינוך

מים או יין -להאזנה

ניסן

סיפור

כיתות א, ב

מנחם שטרן

חוברת העשרה

וכאן הבן שואל-חוברת לפסח

ניסן

חוברת העשרה

כיתות ג, ד, ה

אברהם עובדיה