שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל-לוח המשחק

חורבן בית המקדש

משחק

כללי

אחיה

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים 2

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים 1

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל

חורבן בית המקדש

משחק

כללי

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי – נוסיף אבנים לבית המקדש

משחקים

משחק

כללי

אחיה

אחיה

משחק חידון

פאזל תמונת ירושלים

חורבן בית המקדש

משחק

כללי

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית למצגת חזרה על הלכות פורים-שמחהל'ה השבע

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

כללי

אחיה

אחיה

שלושת השבועות אסור או מותר

שלושת השבועות

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

פלקט- שיבנה בית המקדש

חורבן בית המקדש

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

סמלים לחודש תמוז

יצירות

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

רבי עקיבא ורחל- דף קריאה ושאלות

כללי

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

מגילת רות- סיפור המגילה ושאלות

מגילת רות

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

סיכום

עניני מתן תורה- חוברת סיכום

חג השבועות

סיכום

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

חג השבועות- שמות החג- דף השלמה

חג השבועות

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

מאכלי חלב- דף קריאה וצביעה

חג השבועות

דף עבודה

הגיל הרך

חיימוביץ

אחיה

פלקט- נעשה ונשמע

כללי

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תפילת השל"ה

כללי

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שבועות- מתחו קו

כללי

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

משחק חידון

משחק בינגו- שבועות

כללי

משחק

כיתות א, ב

אחיה

אחיה