שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

מה זה הריח הזה של הגשם?

חשון

קישוטים

אחיה

-

טיפת ידע

חשון

קישוטים

אחיה

-

אייקון יצירה

גשם של נחת

חשון

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שיר דיקלום

ישמחו במלכותך – שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

שיר דיקלום

בואו ילדי – שיר

כסלו

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

על הניסים – שיר

כסלו

שיר דקלום

הגיל הרך

אחיה

שיר דיקלום

יודו לה' חסדו- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שירים לחג השבועות- שיר

סיון

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שירו למלך- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

מעוז צור ישועתי- שיר

כסלו

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

ונשגב ה' לבדו- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

אהללה אלוקי- שיר

לימודי העשרה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

אחר

מרכז למידה חשון

חשון

אחר

אחיה

שיר דיקלום

שיר- אולי ירד גשם

חשון

שיר דקלום

מורים

ר' אלתר

אחיה

שיר דיקלום

השיר המקוצר לצלצול- אולי ירד גשם

חשון

שיר דקלום

מורים

ר' אלתר

אחיה

ותן טל ומטר לברכה- קישוט כיתה

חשון

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

לוח קיר- זמנים- מתחלף- ואני תפילה

מעגל השנה

קישוטים

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

עטיפה למחברת סתיו

חשון

כריכה עטיפה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

ספרון יונה הנביא

יום כיפור

סיפור

הגיל הרך

ישראל איצקוביץ

-

אחר

מצגת-השינויים וההוספות בתפילת שמונה עשרה

ראש השנה

אחר

אחיה

-