שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

לוח קיר- זמנים- מתחלף- ואני תפילה

מעגל השנה

קישוטים

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

עטיפה למחברת סתיו

כללי

כריכה עטיפה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

ספרון יונה הנביא

יום כיפור

סיפור

הגיל הרך

ישראל איצקוביץ

-

אחר

מצגת-השינויים וההוספות בתפילת שמונה עשרה

יום כיפור

אחר

אחיה

-

סיפור לשמיעה אתרוגים בוורשא

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

הגזירה על הסוכה

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

קישוט לסוכה – ברוך אתה בבואך

סוכה

קישוטים

כללי

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה – סוכת עורו של לוויתן

סוכה

קישוטים

כללי

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה שרשרת

סוכה

קישוטים

כללי

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה גלגל מסתובב אושפיזין

סוכה

קישוטים

כללי

אחיה

אחיה

קישוט פרח לסוכה מניירות זוהרים

סוכה

קישוטים

כללי

אחיה

אחיה

שער למחזור לימים נוראים

תשרי וראש השנה

כריכה עטיפה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שער למחברת חגים

תשרי וראש השנה

כריכה עטיפה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

צום גדליה

תשרי וראש השנה

דף עבודה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

אחר

סידור לבין הזמנים-סוכות ושמחת תורה

סוכות ושמחת תורה

אחר

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

תמונה ציור

ספר תורה-אותיות הא' ב'

סוכות ושמחת תורה

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

האורחים החשובים שבסוכה

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

אתרוגים אחרי סוכות

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שלשה ספרים

תשרי וראש השנה

דף עבודה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

אחיה

קישוט לסוכה-אושפיזין

סוכה

קישוטים

כללי

אחיה

אחיה