שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

רכבת החגים

מעגל השנה

דף עבודה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

האסיר הטיפש-סיפור לשבת שובה

ראש השנה

סיפור

הגיל הרך

חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שיר-ר' אלתר-ראש השנה

אלול

שיר דקלום

הגיל הרך

חיימוביץ

-

עטיפה למחברת אלול

אלול

כריכה עטיפה

כיתות א, ב

אחיה

-

שיר דיקלום

שירי ראש השנה

ראש השנה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

מבצע

מבצע שירבו זכויותינו

ראש השנה

מבצע

הגיל הרך

יוחנן עהרנרייך

-

מצוות כרימון

ראש השנה

דף עבודה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

אחיה

אני לדודי ודודי לי- קישוט כיתה

ראש השנה

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל-לוח המשחק

חורבן בית המקדש

משחק

אחיה

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים 2

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים 1

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל

חורבן בית המקדש

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי – נוסיף אבנים לבית המקדש

משחקים

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

פאזל תמונת ירושלים

חורבן בית המקדש

משחק

מורים

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית למצגת חזרה על הלכות פורים-שמחהל'ה השבע

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

שלושת השבועות אסור או מותר

תמוז

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

פלקט- שיבנה בית המקדש

חורבן בית המקדש

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

סמלים לחודש תמוז

יצירות

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

רבי עקיבא ורחל- דף קריאה ושאלות

סיון

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה