שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

תמונה ציור

הפיכת סדום

וירא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

ברכת יעקב למנשה ואפרים

ויחי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

תיבת נח

נח

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

בריאת העולם

בראשית

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

ברכת יצחק- עבודת השלמה עם התלמידים

תולדות

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

הרב אדלר

-

א' ב' בפרשה- פרשת תולדות

תולדות

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

הרב שקדי

-

שאלות חזרה

שאלות בקיאות- פרשת מקץ

מקץ

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-

שאלות חזרה

שו"ת פרשת מקץ

מקץ

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-

שאלות חזרה

שאלות בקיאות- פרשת מקץ

מקץ

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-

פרשת מקץ- רש"י

מקץ

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

איצקוביץ עדי

-

משחק חידון

חידון א' ב' מנוקד- פרשת מקץ

מקץ

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-

פרפראות

ליקוטים וסיפורים- פרשת מקץ חנוכה

מקץ

פרפראות

ברוך רובין

-

פרפראות

וורט וטיפ לדרשן הצעיר- פרשת מקץ

מקץ

פרפראות

ברוך רובין

אחיה

משחק חידון

חידון א' ב'- פרשת מקץ

מקץ

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-

משחק חידון

נפלאות מתורתך- פרשת נח

נח

חידונים תשבצים תפזורות

הרב שקדי

-

שאלות חזרה

שאלות בקיאות- פרשת לך לך

לך לך

מבחן

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-

שאלות חזרה

מבחן פרשת לך לך

לך לך

מבחן

כיתות ג, ד, ה

יסדת עז

-

שאלות חזרה

מבחן פרשת לך לך

לך לך

מבחן

כיתות א, ב

יסדת עז

-

פרפראות

ליקוטים וסיפורים- פרשת נח

נח

פרפראות

ברוך רובין

-

פרפראות

פירושים פרשת לך לך

לך לך

פרפראות

דוד וייג

-