שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה- ויחי

ויחי

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

תמונה ציור

דגל סיום חומש בראשית- שחור לבן

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

דגל סיום חומש בראשית- צבעוני

ויגש

כרזה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה- חדש

ויגש

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה- פרשת מקץ

מקץ

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

משחק חידון

תשבץ לפרשת מקץ- חדש

מקץ

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

-

משחק חידון

תשבץ לפרשת וישב- חדש

וישב

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ו, ז, ח

עוזי קייש

אחיה

פרפראות

מה למדנו מהפרשה? פרשת וישב

וישב

פרפראות

כיתות א, ב

מירי וינגרטין

-

משחק חידון

חידון א' ב'- פרשת וישלח

וישלח

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות א, ב

מאיר ולדר

-

פניני הפרשה- וישלח תשע"ט

וישלח

חוברת עבודה

כיתות ג, ד, ה

דוד ויג

-

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה לפרשת וישלח

וישלח

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

פניני הפרשה- פרשת ויצא

ויצא

חוברת עבודה

כיתות ג, ד, ה

דוד ויג

-

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה לפרשת ויצא

ויצא

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ו, ז, ח

עוזי קייש

אחיה

פניני הפרשה- תולדות

תולדות

חוברת עבודה

כיתות ג, ד, ה

דוד ויג

-

דפי עבודה לכיתות נמוכות- חדש!

תולדות

דף עבודה

כיתות א, ב

ברוך ראובן שטיין

אחיה

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה

תולדות

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

משחק חידון

תשבץ לפרשת תולדות- חדש!

תולדות

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

שאלות חזרה

מבחן לפרשת חיי שרה פרק כג

חיי שרה

מבחן

כיתות א, ב

אהרון ברייאר

-

פנינים לפרשה- חיי שרה

חיי שרה

חוברת עבודה

כיתות ו, ז, ח

דוד וייג

-

דפי עבודה לפרשת חיי שרה

חיי שרה

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אהרון ברייאר

-