שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

שו"ת בפרשת ויגש

ויגש

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

שטוב

-

פניני הפרשה- לפרשת בראשית

בראשית

חוברת עבודה

כיתות ו, ז, ח

דוד וייג

-

פרפראות

ליקוטים וסיפורים לפרשה

בראשית

פרפראות

כיתות א, ב

ברוך רובין

-

אחר

קיר תוכן- כרטיסי בריאת העולם

בראשית

אחר

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תשבץ פרשת בראשית

בראשית

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

תפזורת מדרש רבה

בראשית

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

בריאת העולם- צלליות

בראשית

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

פאזל- בריאת העולם

בראשית

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק זיכרון- בריאת העולם

בראשית

משחק

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

תמונה ציור

פגישת יעקב ויוסף

ויגש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

חלום יוסף

וישב

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

יעקב ועשיו

וישלח

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

חלום יעקב

ויצא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

מכירת הבכורה

תולדות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

ברכת יצחק ליעקב

תולדות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

האוהל של שרה אמנו

חיי שרה

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

קבורת שרה אמנו

חיי שרה

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

עקידת יצחק

וירא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

ברית בין הבתרים

לך לך

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

אברהם עולה לארץ

לך לך

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-