שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

סיכום

ברכות יעקב-ויחי

ויחי

חוברת סיכום

כיתות ג, ד, ה

ליטמן צבי

-

משחק חידון

משחק רביעיות לפרשת ויחי

ויחי

משחק

כיתות א, ב

דבורה וינגולד-אחיה

משחק חידון

'חידון הקשית'-לפרשת ויחי

ויחי

משחק

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג

אחיה

מפטיר לפרשת ויחי

מלכים א'

הקראה

אבינועם מרק

-

תמונה ציור

כבוד מלכים ליעקב אבינו

ויחי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

קריאת ההפטרה לפרשת ויחי- נוסח אשכנז

מלכים א'

הקראה

אבינועם מרק

-

ממה צריך לברוח?

ויחי

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

מבחן העשיר האמיתי

ויגש

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

תמונה ציור

יעקב אבינו מברך את פרעה

ויגש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אלי וגולד

דבורה וינגולד

מפטיר לפרשת מקץ-שבת חנוכה

כסלו

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת מקץ- שבת חנוכה- נוסח אשכנז

כסלו

הקראה

אבינועם מרק

-

תמונה ציור

ויקראו לפניו אברך

מקץ

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

-

שיר דיקלום

שירון הפרשה מקץ

מקץ

שיר דקלום

הגיל הרך

דבורה וינגולד

-

תמונה ציור

שר המשקים ושר האופים

וישב

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד/ אלי וגולד

-

מפטיר לפרשת וישב

וישלח

הקראה

אבינועם מרק

-

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה לפרשת וישב

וישב

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

קריאת ההפטרה לפרשת וישב- נוסח אשכנז

עובדיה

הקראה

אבינועם מרק

-

אייקון יצירה

מטריות ממנג'טים

וירא

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

דורון, תפילה, מלחמה

וישלח

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

קריאת ההפטרה לפרשת וישלח- נוסח אשכנז

עובדיה

הקראה

אבינועם מרק

-