שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

עבודות לכיתות נמוכות- חדש!

חיי שרה

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

שאלות חזרה

מקבץ מבחנים לפרשת חיי שרה

חיי שרה

מבחן

כיתות ג, ד, ה

אחיה

-

משחק חידון

תשבץ לפרשת חיי שרה- חדש!

חיי שרה

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה

חיי שרה

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

-

בריאת העולם- פרק א פסוק א

בראשית

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

ר. אהרונוביץ

-

סיפור לפרשת וירא- מצוות הכנסת אורחים

סיפורים

סיפור

כיתות א, ב

יקותיאל לנר

-

מבחן פרשת וירא- חדש!

וירא

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אהרון ברייאר

-

חוברת דפי עבודה לפרשת וירא- אידיש

וירא

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אהרון ברייאר

-

פתגמין דתלמודא- עלון בארמית לפרשת וירא

וירא

חוברת עבודה

כיתות ג, ד, ה

ת"ת אור שמחה

-

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה

וירא

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

-

תשבץ לפרשת וירא- חדש!

וירא

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

-

מקבץ דפי עבודה לוירא- חדש!

וירא

חוברת עבודה

כיתות א, ב

ברוך ראובן שטיין

-

אייקון יצירה

אוהל אברהם אבינו- גזירה קיפול והדבקה

וירא

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

משחק חידון

תשבץ לפרשת לך לך- חדש!

לך לך

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

-

פרפראות

ליקוטים וסיפורים לך לך- תשע"ט

לך לך

פרפראות

כיתות ג, ד, ה

ברוך רובין

-

לך לך- מקבץ דפי עבודה חדש!

לך לך

חוברת עבודה

כיתות א, ב

ברוך ראובן שטיין

-

משחק חידון

לך לך- תפזורת וחידון מדרש רבה- חדש!

לך לך

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

-

תמונה ציור

קבר רחל- בית לחם

חשון

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

מי אני? פרשת נח

נח

דף עבודה

כיתות א, ב

ברוך ראובן שטיין

אחיה

כמה בתיבה?- פרשת נח

נח

דף עבודה

כיתות א, ב

ברוך ראובן שטיין

אחיה