שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

סיכום

הסכם צאן יעקב ולבן

ויצא

חוברת סיכום

משה פריד

-

קריאת ההפטרה לפרשת ויצא- נוסח אשכנז

הושע

הקראה

אבינועם מרק

משחק חידון

פאזל ברכות השבטים

תולדות

משחק

כיתות ג, ד, ה

חיה ג

אחיה

קריאת ההפטרה לפרשת תולדות- נוסח אשכנז

תולדות

הקראה

אבינועם מרק

לאורם נלך-הרה"ק ר' צבי הירש מרימנוב

תולדות

סיפור

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

דמא בן נתינא

תולדות

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אחיה

-

השכר שנותן האריה

תורה

סיפור

הגיל הרך

חיימוביץ

-

ויחפור באר אחרת

סיפורים

סיפור

כיתות א, ב

יקותיאל לרנר

אחיה

קריאת ההפטרה לפרשת חיי שרה- נוסח אשכנז

חיי שרה

הקראה

אבינועם מרק

לאורם נלך-הרב מרדכי שרעבי

חיי שרה

סיפור

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

עפרון החיתי והחתול המאולף

חיי שרה

סיפור

הגיל הרך

חיימוביץ

-

סיכום

פרשת וירא-חוברת מדרשים

וירא

חוברת סיכום

שלום שוארץ

אחיה

סיכום

פרשת לך לך-חוברת מדרשים

לך לך

חוברת סיכום

שלום שוארץ

אחיה

פרשת נח- סיכום הפרשה שאלות לחזרה ועבודות

נח

דף עבודה

כיתות א, ב

יצחק רבי

-

פלקט מסיבת סיום חומש

בחוקותי

כרזה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

משחק חידון

נפלאות מתורתך- ויגש

ויגש

חידונים תשבצים תפזורות

הרב שקדי

-

שאלות חזרה

עבודת כיתה פרשת וישב פרק ל"ח

חומש בראשית

שאלות חזרה

כיתות א, ב

פנחס כהן

משחק חידון

פרשת ויגש חידונים

ויגש

חידונים תשבצים תפזורות

הרב שקדי

חוברת קריאה והבנת הנקרא לפרשת תולדות

טקסטים

חוברת עבודה

כיתות א, ב

שלמה זלמן קליין

-

משחק חידון

תשבץ וחידון לפרשת ויחי- חדש

ויחי

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה