שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

סוכה- פרק א- משניות ז-ט שאלות חזרה

סוכה

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

מסכת חולין- פרק א- משניות א-ב- שאלות חזרה

חולין

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

מסכת שקלים- פרק ב משניות א-ה- שאלות חזרה

שקלים

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

מסכת שקלים- פרק ג- שאלות חזרה

שקלים

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

מסכת ביצה- פרקים א-ה- שאלות חזרה

ביצה

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

סיכום

מסכת חגיגה- דרגות הטומאה מדאוריתא- סיכום

חגיגה

סיכום

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

מסכת שקלים- פרק ד- שאלות חזרה

שקלים

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

סיפורים ועובדות בעניין לימוד המשנה

מהות המשנה

סיפור

שלום שוארץ

-

סיכום

מסכת חגיגה- טבלת הקרבנות- סיכום

חגיגה

סיכום

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

שאלות חזרה על כל מסכת שקלים

שקלים

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

סיכום

מסכת חגיגה- פרק ב משנה ב- סיכום

חגיגה

סיכום

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

מסכת מועד קטן- פרקים א ב ג- שאלות

מועד קטן

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

מסכת חגיגה- פרק ג משניות א-ח- שאלות

חגיגה

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

סיכום

ברכות- פרק ז- משנה א- סיכום

ברכות

סיכום

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

מסכת חגיגה- פרקים א ב ג- שאלות

חגיגה

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

אחר

הקדמה למסכת זבחים

זבחים

אחר

יגאל שנדרופי

-

הסבר שיכתוב

זבחים- פרק חמישי משניות א- ח

זבחים

הסבר שכתוב

יגאל שנדרופי

-

ביאורי מילים

ברכות- פרק ז משנה ה- באורי מילים

ברכות

באורי מילים טייטש

שטוב

-

הסבר שיכתוב

יומא- פרק ו

יומא

הסבר שכתוב

שטוב

-

בבא בתרא-פרק ב- משניות א-יד- דף עבודה

בבא בתרא

דף עבודה

שטוב

-