שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

שעון מסכת ברכות

ברכות

שאלות חזרה

כיתות א, ב

-

שאלות חזרה

מבחנים מסכת סוכה

סוכה

מבחן

כיתות ו, ז, ח

ישראל מאיר אלטוס

-

בדרכי אבותינו- פרק ו- פרשת פנחס

פרק ו

כרזה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

בדרכי אבותינו- פרק ה'

פרק ה

סיפור

כיתות א, ב

אחיה

בדרכי אבותינו- פרק ד'

פרק ד'

סיפור

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

בדרכי אבותינו- פרק ג'

פרק ג'

סיפור

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

בדרכי אבותינו- פרק ב'

פרק ב'

סיפור

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

בדרכי אבותינו- פלקט בסיס ריק

עיצוב סביבה לימודית

כרזה

כיתות א, ב

אחיה

בדרכי אבותינו- פרקי אבות פרק א

פרק א'

סיפור

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

משנה מגילה פרק א' דף סיכום

מגילה

דף עבודה

כיתות א, ב

אברהם מרדכי סגל

-

קישוט קיר- משניות פרקי אבות

סיון

כרזה

הגיל הרך

רשת מעיין החינוך התורני- "בני יוסף"

-

מסכת שבת פרק ב משנה ג דף עבודה

שבת

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

יצחק רבי

-

משנה שבת- פרק ב משנה ד סיכום ודך עבודה 2

שבת

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

יצחק רבי

-

מסכת שבת פרק ב משנה ד סיכום ודף עבודה

שבת

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

יצחק רבי

-

מסכת שבת- פרק ב משנה ב דף עבודה

שבת

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

יצחק רבי

-

פלקט- מסיבת סיום מסכת ברכות

ברכות

כרזה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

משנה שבת פרק ב משנה ג

שבת

דף עבודה

יצחק רבי

-

משנה שבת- פרק א משניות ז,ח,ט

שבת

דף עבודה

יצחק רבי

-

משנה- במה מדליקין- פלקט

במה מדליקין

כרזה

יצחק רבי

-

תמונה ציור

מסכת שבת- פרק במה מדליקין- תמונה של לכש להמחשה

במה מדליקין

תמונה

יצחק רבי

-