שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

מסכת חולין- פרקים א- ג- דף עבודה

חולין

דף עבודה

שלום שוארץ

-

סוכה- פרק א- משניות ו-ח- דף עבודה

סוכה

דף עבודה

שלום שוארץ

-

אחר

לימוד המשניות מקרב הגאולה- דרשת הרב וואזנר זצל

מהות המשנה

אחר

שלום שוארץ

-

ביאורי מילים

סוכה- פרקים א-ג- באורי מילים

סוכה

באורי מילים טייטש

שלום שוארץ

-

מסכת שקלים- פרק ב משנה ב- פרק ג משנה א- דף עבודה

שקלים

דף עבודה

שלום שוארץ

-

סוכה- פרק א- משניות ה- ז- דף עבודה

סוכה

דף עבודה

שלום שוארץ

-

מסכת מועד קטן- פרק ג- משניות א- ח- דף עבודה

מועד קטן

דף עבודה

שלום שוארץ

-

מסכת שקלים- פרק ה- משניות א-ג- דף עבודה

שקלים

דף עבודה

שלום שוארץ

-

ביאורי מילים

סוכה- פרק ג- באורי מילים

סוכה

באורי מילים טייטש

שלום שוארץ

-

מסכת שקלים- פרק ו- דף עבודה

שקלים

דף עבודה

שלום שוארץ

-

מסכת חגיגה- פרק א ב- דף עבודה

חגיגה

דף עבודה

שלום שוארץ

-

מסכת שקלים- פרק ז משנה ו- דף עבודה

שקלים

דף עבודה

שלום שוארץ

-

מסכת חגיגה- פרק ב משניות ה- ז- דף עבודה

חגיגה

דף עבודה

שלום שוארץ

-

מסכת שקלים- פרק ח משניות א-ג- דף עבודה

שקלים

דף עבודה

שלום שוארץ

-

פרפראות

יומא- דף חידודים

יומא

פרפראות

שלום שוארץ

-

סיכום

סוכה- פרקים א ב- סיכום

סוכה

סיכום

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

יומא- פרקים א- ד- שאלות חזרה

יומא

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

סוכה- פרק א- משניות ב- ד- שאלות חזרה

סוכה

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

שאלות חזרה על כל מסכת יומא

יומא

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

סוכה- פרק א- משניות ה-ז- שאלות חזרה

סוכה

שאלות חזרה

שלום שוארץ

-