אין כמו הימים הללו לפיתוח השפה אצל הילדים, ולהעשרת אוצר המילים. איך עושים את זה? על כך במאמר השבועי.

תינוק נולד ללא מילים, הוא מתקשר דרך בכי וצלילים. במהלך שנתו הראשונה, הוא שומע את השפה של אמו, וכך מתחיל לפתח הבנה ואפילו הבעה מצידו. בתחילה, יכולת ההיגוי אינה מפותחת דיה והמילים יוצאות מפיו בשפה המובנת רק לו ולבני המשפחה. אט אט קורים כמה תהליכים במקביל שמאפשרים לו לפתח את אוצר המילים שלו:

  • ההיכרות עם מוצגים חדשים מתרחבת.
  • ההבנה של מושגים מעמיקה.
  • יכולת ההיגוי בשלה ומתפתחת.
  • מתרבות ההזדמנויות לאינטראקציות חברתיות, והילד מסוגל גם ליזום תקשורת.

הילד מנצל זאת לבטא את מה שהוא רוצה, או על מה הוא מוחה. לספר חוויות, לשאול שאלות ולענות תשובות.

אוצר מילים עשיר מאפשר לילד להבין טוב יותר את העולם שסביבו, וכן לבטא את עצמו באופן מדויק יותר.

ונתחיל מהתחלה

מילה היא יחידה צלילית בעלת משמעות. בתחילה הילד רוכש את הקשר בין המילה לבין מה שהיא מייצגת. בשלב זה, ידע הילד להצביע את פריט או על תמונתו כשנציין את שמו. בהמשך – לומד הילד לומר את המילה המתאימה לחפץ שעומד מולו, ובהמשך – משתמש במילה גם בשיחה חופשית ללא קשר למוצג כלשהו.

לחצו על התמונה להורדה:

הבנת המילים מתפתחת מהמוחשי למופשט. בתחילה מצליח הילד לקלוט רק מילים של פריטים שניתן לקלוט אותם באחד מחמשת החושים. אח"כ יכול להבין גם מושגים כמו: רגשות, מילות זמן וכד'. ישנו שלב בו קיימת אצל הילד הכללה שגויה שמחברת בין כל האנשים למילה "אבא". אח"כ מתרחש שלב הבידול של "איש", "דוד", "שכן" מול "אבא". ובשלב המתקדם מכליל הילד בצורה נכונה: קבוצת אנשים שבה… קבוצת מאכלים שבה…

כל חשיפה של ילד למילה חדשה, עשויה לתרום להרחבת אוצר המילים שלו.

בפרט אם הילד מקבל משימה בה הוא אמור להשתמש במילה החדשה בעצמו. שימוש במילה החדשה במגוון הזדמנויות מעמיק אף הוא את ההפנמה, כי בכל שימוש יכול הילד לקלוט עוד מימד במשמעות המורחבת של המילה. לדוגמה: שמש – מאירה, חמה, בבוקר, זורחת, שוקעת – כל אלו מושגים שמצטרפים יחד למשמעות הכוללת של השמש.

בשלב מתקדם עוד יותר נחשף הילד לעובדה שבשפה שלנו יכול להיות מצב שאת אותו פריט ייצגו שתי מילים, לדוגמה: שמש/חמה, שי/מתנה, גשם/מטר. המילים הנרדפות הן עוד כלי להעשיר את שפתו של הילד. כשילד מכיר בעובדה שיש מילים נרדפות, הוא יכול להיעזר בכך בהבנת מילים שאינן מוכרות בטקסט, וכן בעניית תשובות לשאלות שבהן מופיעה מילה נרדפת לזו שבסיפור. לדוגמה: בסיפור כתוב – בצלחת המרכזית נותרו ארבעה תפוחים. ובשאלה: כמה תפוחים נשארו בצלחת המרכזית? רק אם הילד מבין שנותרו=נשארו, הוא ידע לענות על השאלה.
לחצו על התמונה להורדה: (בקובץ בוצעה התאמה גם ללמידה מרחוק)

ואם נלך צעד אחד קדימה – נלמד את הילד להבחין בין המילים הנרדפות. על אף שמשמעותן לכאורה זהה, אפשר להכיר בהבדלים דקים ביניהן. אם זה מבחינת הדיוק הסמנטי, ואם זה מבחינת המשלב הלשוני.

הדיוק הסמנטי הוא עוד כלי שמאפשר להעשיר את אוצר המילים של הילדים, עליו נרחיב בעז"ה בפעם הבאה.

אם עדיין לא קיבלתם את האפשרות לקבל מידע על חומרי עזר שונים לקידום תלמידים, תוכלו לבקש במייל חוזר: רוצה לבקר ביריד "מאורות מרחוק"

ואם עדיין לא סגרו אצלכם בבית הספר את רשימות הספרים, תוכלו להרוויח עוד משהו:

רוצה להמליץ על ספרי "שבילים" ולקבל את "מדריך Aקטיב"

ובו 5 שיטות ללמידה פעילה שלא משאירה אף תלמיד פסיבי בכיתה.