שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

הסבר שיכתוב

סיפור פרשת וירא

וירא

הסבר שכתוב

שלמה לוי

-

פרפראות

שאלות לפרשת לך לך

לך לך

פרפראות

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-

ביאורי מילים

פרשת ויגש- שאלות ובאורי מילים

ויגש

באורי מילים טייטש

כיתות א, ב

שיטת זכרו

-

12