שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

עבודות לכיתות נמוכות- חדש!

חיי שרה

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

שאלות חזרה

מקבץ מבחנים לפרשת חיי שרה

חיי שרה

מבחן

כיתות ג, ד, ה

אחיה

-

מבחן פרשת וירא- חדש!

וירא

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אהרון ברייאר

-

חוברת דפי עבודה לפרשת וירא- אידיש

וירא

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אהרון ברייאר

-

תשבץ לפרשת וירא- חדש!

וירא

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

-

מקבץ דפי עבודה לוירא- חדש!

וירא

חוברת עבודה

כיתות א, ב

ברוך ראובן שטיין

-

אייקון יצירה

אוהל אברהם אבינו- גזירה קיפול והדבקה

וירא

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

לך לך- מקבץ דפי עבודה חדש!

לך לך

חוברת עבודה

כיתות א, ב

ברוך ראובן שטיין

-

משחק חידון

לך לך- תפזורת וחידון מדרש רבה- חדש!

לך לך

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

-

שאלות חזרה

שו"ת בפרשת לך לך

לך לך

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

שטוב

-

שאלות חזרה

שו"ת בפרשת וירא

וירא

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

שטוב

-

תמונה ציור

עקידת יצחק

וירא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

ברית בין הבתרים

לך לך

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

פרפראות

ווארטים וחידות לפרשת לך לך

לך לך

פרפראות

יהודה ליבמן

-

סיכום

נושאים לפרשת נח

נח

חוברת סיכום

יוסף ספרא

-

סיכום

חג הפסח בהלכה ובאגדה

ניסן

חוברת סיכום

יוסף ספרא

-

משחק חידון

חידות לפרשת לך לך 1

לך לך

חידונים תשבצים תפזורות

יהודה ליבמן

-

משחק חידון

חידות לפרשת לך לך 2

לך לך

חידונים תשבצים תפזורות

יהודה ליבמן

-

12