שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

פרשת ויחי- שאלות ותשובות

ויחי

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישב- שאלות ותשובות

בראשית

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת ויצא- שאלות ותשובות

ויצא

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישב- שאלות חזרה

וישב

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת ויצא- שאלות חזרה

ויצא

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישב- שאלות חזרה

וישב

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת ויצא- שאלות חזרה

ויצא

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישב- שאלות ותשובות

וישב

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישלח- שאלות חזרה

וישלח

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישב- שאלות ותשובות

וישב

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישלח- שאלות ותשובות

וישלח

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישלח- שאלות תוכן

וישלח

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישלח- שאלות ותשובות

וישלח

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישלח- שאלות תוכן

וישלח

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת ויצא -שאלות חזרה

ויצא

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישב- שאלות ותשובות

וישב

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

סיכום

פרשת פנחס- טבלת חשבון הקרבנות

פנחס

סיכום

שיטת זכרו

-

משחק חידון

משחק זכרון – טעמי המקרא

טעמי המקרא

משחק

שיטת זכרו

-

סיכום

סדר הטעמים 1

טעמי המקרא

סיכום

שיטת זכרו

-

סיכום

סדר הטעמים 2

טעמי המקרא

סיכום

שיטת זכרו

-