שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

עני חשוב כמת

וארא

הקראה

הגיל הרך

מנחם שטרן

-

תמונה ציור

מכת צפרדע

וארא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה- וארא

וארא

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

מפטיר לפרשת וארא

וארא

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת וארא- נוסח אשכנז

וארא

הקראה

אבינועם מרק

-

סיכום

ברכות יעקב-ויחי

ויחי

חוברת סיכום

כיתות ג, ד, ה

ליטמן צבי

-

חצקל העני

שמות

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

מפטיר לפרשת שמות

שמות

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת שמות- נוסח אשכנז

שמות

הקראה

אבינועם מרק

-

משחק חידון

משחק רביעיות לפרשת שמות

שמות

משחק

כיתות א, ב

דבורה וינגולד-אחיה

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה- שמות

שמות

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

תמונה ציור

משה מוכיח את דתן ואבירם

שמות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

משחק חידון

'חידון הקשית'-לפרשת שמות

שמות

משחק

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג

אחיה

משחק חידון

משחק רביעיות לפרשת ויחי

ויחי

משחק

כיתות א, ב

דבורה וינגולד-אחיה

משחק חידון

'חידון הקשית'-לפרשת ויחי

ויחי

משחק

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג

אחיה

מפטיר לפרשת ויחי

מלכים א'

הקראה

אבינועם מרק

-

תמונה ציור

כבוד מלכים ליעקב אבינו

ויחי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

קריאת ההפטרה לפרשת ויחי- נוסח אשכנז

מלכים א'

הקראה

אבינועם מרק

-

ממה צריך לברוח?

ויחי

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

מבחן העשיר האמיתי

ויגש

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-