שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

אחר

כרטיסי שנה טובה לצביעה

כללי

אחר

כללי

אחיה

-

אחר

כרטיסי שנה טובה- צבעוני

כללי

אחר

כללי

אחיה

-

ביאורי מילים

הגדה של פסח- עם באורי מילים

הגדה של פסח

באורי מילים טייטש

כללי

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

מגילת רות פרקים ג-ד מבחן

מגילת רות

מבחן

כללי

מיכאל הורן

-

סיכום

הלכות חנוכה סימן קלט

הדלקת נרות חנוכה

חוברת סיכום

כללי

מיכאל הורן

-

חוברת העשרה

חוברת העשרה ללג בעומר

ל"ג בעומר

חוברת העשרה

כללי

מיכאל הורן

-

הלכות חנוכה סימן קלט

הדלקת נרות חנוכה

חוברת עבודה

כללי

מיכאל הורן

-

סיכום

חוברת הלכות ומנהגי חנוכה- מנוקד

הדלקת נרות חנוכה

חוברת סיכום

כללי

שיטת זכרו

-

אחר

ספר קהלת עם פרושים

מגילת קהלת

אחר

כללי

מיכאל הורן

-

שיר דיקלום

שירי לג בעומר

ל"ג בעומר

שיר דקלום

כללי

מיכאל הורן

-

שיר דיקלום

שירי לג בעומר – אידיש

ל"ג בעומר

שיר דקלום

כללי

מיכאל הורן

-

אחר

ספר רות

מגילת רות

אחר

כללי

מיכאל הורן

-

שיר דיקלום

שירי לג בעומר – אידיש

ל"ג בעומר

שיר דקלום

כללי

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

מגילת רות- שאלות חזרה

מגילת רות

שאלות חזרה

כללי

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

מגילת רות- שאלות חזרה

מגילת רות

שאלות חזרה

כללי

מיכאל הורן

-