שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

פרשת וישב- שאלות חזרה

וישב

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישב- שאלות חזרה

וישב

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישב- שאלות ותשובות

וישב

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישב- שאלות ותשובות

וישב

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישב- שאלות ותשובות

בראשית

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת ויצא -שאלות חזרה

ויצא

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

פרשת וישלח- שאלות חזרה

וישלח

שאלות חזרה

שיטת זכרו

-

אחר

תיקון קוראים- כל חומש בראשית

בראשית

אחר

שיטת זכרו

-

אחר

תיקון קוראים- פרשת ויחי

ויחי

אחר

שיטת זכרו

-

אחר

תיקון קוראים- פרשת ויגש

ויגש

אחר

שיטת זכרו

-

אחר

תיקון קוראים- פרשת מקץ

מקץ

אחר

שיטת זכרו

-

אחר

תיקון קוראים- פרשת בראשית

בראשית

אחר

שיטת זכרו

-