בליל ר”ה דאשתקד חשף בפני אברך צעיר מהרהוריו: “נוהג אני, כפי שראיתי אצל אבי שי’, להקדיש כמה דקות של יישוב הדעת בבין השמשות של ערב ראש השנה, ולומר פיוט ‘אחות קטנה’, כנדפס ב’מחזור’. כאשר אמרתי היום שוב ושוב את שורות הסיום ‘תִּכְלֶה שָׁנָה וְקִלְלוֹתֶיהָ’, נשתתקתי! איככה אתבטא כך? שנת תשפ”ב היוצאת התחילה לי ברוממות רוח, למדתי עדיין בישיבה הק’ בצילו של מו”ר שליט”א שהגביהני בתורה ודעת. במחצית חודש מרחשון התחתנתי וב”ה ‘מצאתי טוב’! אני יושב על התורה ועל העבודה, סמוך על שולחן חותני, מלא טוב. זו היתה ‘שנה מעוברת’ כפשוטו, ובחודש מנחם-אב חבקנו בן! נתמלא הבית כולו אורה! לפני כשבוע, ביום כ”ה באלול, יום בריאת העולם, קיימנו בפאר ושמחה מצוות ‘פדיון הבן’… עבורי היתה השנה מצוינת בכל קנה מידה! בגשמיות וברוחניות, התקשיתי כעת לומר ‘תִּכְלֶה שָׁנָה וְקִלְלוֹתֶיהָ‘! סיימתי את הפיוט בכוונת הלב: ‘תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ’, שרק ימשיך כך!”.

המשכנו לשוחח על חובת היחיד ‘לשתף עצמו עם הציבור’. אמנם תשפ”ב היתה נהדרת ביחס לאסונות תשפ”א ואימת הווירוס וחלליו שפרץ בתש”פ. אין באמירת פיוט קדום זה כפייה בטובתו של הקב”ה, חלילה. בהחלט יש להתבונן ולהודות על כל הטוב שהיה בשנה היוצאת, ולהוסיף להתפלל תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ. מתפללים על עצמנו ועל הכלל.

כמרכיב חשוב בעבודה החינוכית עם צעירי הצאן, נשוחח עמהם על מציאת הטוב בכל דבר, מהו ‘אופטימי’, שהוא מִפָּנָיו של היהודי המאמין. שמעתי על משפחה שמדי ליל שבת משתף כל אחד ואחד מהמסובים ומספר ‘דבר טוב שקרה לי השבוע’. אב המשפחה חוזר ומדגיש כי לא צריך לבחור דווקא את השיא, ‘הכי טוב’, זה מכביד על המחשבה. די ב’דבר טוב’ שיגרתי, יומיומי. בכך מעצימים את זיהוי הטוב, מתארים ומשתפים, דבר שֶׁמְּפַתֵּחַ ומבריא את האישיות.

רבי מאיר מלמדנו (ברכות מ”ח:) “מנין שכשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה? ת”ל אֲשֶׁר נָתַן לְךָ ה’ אֱלֹקֶיךָ, דַּיָּינְךָ, בכל דין שדנך, בין מדה טובה ובין מדה פורענות”. המהרש”א מבאר שזה נדרש מהשילוב ‘ה’ אלוקיך’, מידות הרחמים והדין. אך שמעתי פעם מרגניתא טבא [מפי מאברך חסיד עובד ה’ בשמחה, ערירי בעל ייסורים ל”ע!] כי רבי מאיר דורש את הפסוק מתוך שזה מופיע פעמיים בפרשתנו! האחת: וְשָׂמַחְתָּ בְכָל הַטּוֹב אֲשֶׁר נָתַן לְךָ ה’ אֱלֹקֶיךָ! והשנייה: וְאָכַלְתָּ פְרִי בִטְנְךָ בְּשַׂר בָּנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן לְךָ ה’ אֱלֹקֶיךָ בְּמָצוֹר וּבְמָצוֹק…! רחמנא ליצלן! רבי מאיר מעמיק ומלמד כי הקב”ה הוא הנותן הן בטוב והן בפורענות. ה’ אלוקינו הביאנו לארץ טובה ורחבה, ואף היה עם אבותינו בירושלים הנצורה בימי החורבנות ובגיטאות. הכל מאתו יתב”ש, ועל הכל אנחנו מודים, ומתפללים על העתיד – ‘תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ’.

ילדים אינם מגיעים לתובנות אלו מאליהם. נעזור להם לְאַתֵּר את הטוב בתוככי כל מצב קיים. שמעתי מגננת ותיקה כי ילדים נוטים לחשוב ש’שנה טובה’ הוא כרטיס ברכה! כאשר מייחלים ‘לשנה טובה’ מבקשים לקבל כרטיסים רבים… כבר מגיל הרך מקדישים זמן שיעור ומרחיבים ‘מהי שנה טובה’ – שנת הצלחה בלימודים, שנת בריאות, פרנסה, שמחות במשפחה – לידות וחתונות וכו’. ‘שנה טובה’ היא שנה ללא מלחמות, ללא חוֹלִיִּים וכו’. מאפשרים לילדים להתבטא – “אני מאחל לי ולמשפחתי ‘שנה טובה’ שהיא: שנה של…”. ריבונו של עולם! עשה למען תשב”ר!

כאשר לומדים על ‘דבש’ לקראת ר”ה כדאי להסביר שהדבורה יצרנית מדהימה וחרוצה, מבעלי החיים החשובים בקיום העולם! נהיה כדבורים ולא כזבובים! זבוב תר ומחפש זבל! אף בארמון מלוכה הנוצץ ימצא את פח האשפה. לעומתו, הדבורה תרה ומתבייתת בפרח! אפילו במזבלה היא תמצא פרח! נאמץ לנו גישה זו בחיים! למרות שיש פינות פחות-נעימות בבני אדם שסביבינו, נבחין ונעצים את הפרחים שבקרבם! נחייה חיים פרחוניים! נמצא גם הפרח שבתוכנו…

איזה טוב יש ‘במצור ובמצוק’ ל”ע? מה טוב יש באושוויץ…? הטוב הוא – ‘אֲשֶׁר נָתַן לְךָ ה’ אֱלֹקֶיךָ’! זה מאתו יתב”ש! נפזם ונפנים “ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השי”ת…”. ‘תִּכְלֶה שָׁנָה… תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ!

כבר מגיל צעיר נשנן באזני ילדינו [לא במילים בלבד אלא בעיקר בדוגמא אישית] שיש לשמוח בכל הטוב, בכל דבר יש טוב, מגיל חמש יכולים להבין האמרה “אֵיזֶהוּ עָשִׁיר? הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ” עשיר ר”ת עיניים שיניים ידים רגלים, ב”ה רואים! שומעים! הכל תקין! ניתן לספר אודות רבינו אברהם ן’ עזרא שראהו תלמידיו הולך מביתו לביהמ”ד בפנים עטופות וממשש דרכו כעיוור באפלה! סיפר אח”כ לתלמידיו כי התעורר עם מחשבה עצובה על העוני המחפיר שבו נתון. התעודד ‘עני, רעב, אך טוב לי ממצבו של סומא!’ ויצא לביהמ”ד כשהוא עטוף עיניים – כדי לשמוח בהסרת הרטייה וְיָשׁוּב לראות!

בימים אלה אומרים לוּלֵא הֶאֱמַנְתִּי לִרְאוֹת בְּטוּב ה’… ‘לולא’ רומז לאלול. המאמין מתחזק באלול לראות בְּטוּב ה’…!

123ymm@gmail.com להארות והזמנות                                                       יחיאל מיכל מונדרוביץ’