ערכת התוכן כוללת: דיסק שמע, חוברת פעילות, וקו טלמסר אינטראקטיבי

מעטפת תעסוקה חינוכית מ'סולת מבוררת' המכילה כל מה שילד יהודי צריך לחג!!!
חשובה בכל שנה אך במיוחד השנה, שהצפי בגלל נגיף הקורונה-שהייה בבתים כמעט ללא יציאות וצורך נואש בתעסוקה לילדים.

3 חודשים של עמל עבור התלמידים שלכם.

הנושא שעומד על הפרק הפעם –

עניני דיומא הנלמדים מפרקי אבות

ניתן להזמין עד יום ג' כ"א באדר

לפרטים נוספים והזמנה נא לשלוח מייל לכתובת a6150805@gmail.com