בילדותי התרגשנו, כל ילדי ה'שטיבל', בשבת זו. שלשה ספרי תורה! ילד בל נעדר, נאספו בצפיפות מול פני הקודש לחזות בהוצאת שלשת הספרים, והעברתם בתהלוכה שהזכירה את 'שמחת תורה' אל עבר בימת הקריאה. מי יתן ימים מקדם, בהם לא היו כל ריגושי העולם העכשווי, הצבעוני והדיגיטלי, ימים בהם 'רבנים' היו דמויות ולא 'קלפים', 'תרי"ג' היו מצוות ולא חבורות… מה ריגש אותנו: סידורים חדשים שנתרמו, יו"ט עם יקנה"ז, ו'קרני פרה' בפר' מסעי… איך מציתים בקרב ילדינו רגשות קודש?

בשבת נקרא את הראשונה בין ארבע הפרשיות. הקדמונים מבארים את פנימיות מצוות מחצית השקל, כי עיקר מטרתה היא התחברות ה'חצאים' לשלימות. כל יהודי הינו כדבר החצוי – עדי יחבור ליהודי נוסף וכך יגיעו לשלימות. כך נקרב תיקון העולם שיהיו שמו יתברך שלם, וכסאו, משכן כבודו בעולם, שלם. משה רבינו התקשה, איך מדביקים את החצאים? וכי שני חצאי תפוח ישובו להיות תפוח שלם?

הראהו הקב"ה למשה 'מטבע של אש', ללמדו: איך תחבר אליך יהודי נוסף? מה יהדק בין הדביקים? אש! חום! כאשר ה'מחצית' שבידך לוהטת, תימשכנה אליהן מחציות נוספות, והאש תחבר ותדביק ביניהן, והיו לאחדים בידך. מחנכים שואלים איך 'לטפל' בנפש החניך, לעוררו ולרוממו… על המחנך להשקיע בעצמו! יעורר וירומם עצמו! כשהוא ילהט באש קודש, כשהוא יבער ברגש – יימשכו אחריו, וּבְהֶלְחֵם אש יִדַבְּקוּ נשמות ישראל החצויות. נר ה' נשמת אדם – את הנר מציתים מנר דולק בלב הוריו ומוריו.

מעשה במלמד צעיר שחש 'עייפות' בכיתתו. עוד יום, עוד שבוע, בכיתה יש הכל – ספרים ומבחנים, קלמרים ומבצעים, אך הרגיש שחסרה נשמה. פנה בהתייעצות למחנך ותיק וחסיד, בעל שנות 'עצה', איך להביא התעוררות לכיתה, שהילדים יחשו התרגשות רוחנית. המחנך מתבונן בו ומציע "ללמוד מוסר!". המלמד הצעיר נהנה מהתשובה – וממהר לשאול "איזה ספר יבינו תלמידי? האם 'אורחות צדיקים' מתאים לכיתה ה'?". הביט בו המבוגר באהבה, והשיב לו בְּרוֹךְ "לא הכיתה. אתה. אתה תלמד מוסר…!".

שנה מורכבת עוברת עלינו, שנה בה מתמודדים עם למידה מרחוק, שמירת קשר עם התלמידים, ניסיון לשמר את הגחלת של מסגרת בית ספרית. הנה התשובה לטוענים "התלמידים אינם נכנסים לשמוע שיעורים…" (בשנה זו אף התחדשו מושגים, תארים וביטויים. "אינם נכנסים…" כבר לא מדובר מהחצר לחדר הכיתה. חיובי הוא מושג שלילי, ועוד…) ומי באמת ירצה להתקשר לשמוע שיעור משעמם…? הקב"ה הראה למשה ולימדו כיצד מתחברים – בחום ואש! להט ורגש רוחני! תחמם את מנועיך הרוחניים! ילהטו שיעוריך!

'ראש חודש אדר' מבשר לנו כי הנה מלאה שנה לגזירת שמים, הנגיף הקטלני ששיבש ופגע בסדרי עולם. מורי ורבי שליט"א דרש לאחרונה כי נתפלל לקב"ה שיאמר לצרותינו די, שהרי אי' במשנה (עדיות פ"ב מ"י) משפט דור המבול – שנים עשר חדש, משפט איוב – י"ב חדש, משפט המצריים – י"ב חדש, משפט גוג ומגוג לעת"ל – י"ב חדש, משפט רשעים בגיהנם – י"ב חדש. די ל'מֵרָחוֹק'. די ל'מרחב הקולי'. נתפלל לזכות לדברי דוד המלך וַיּוֹצִיאֵנִי לַמֶּרְחָב, יְחַלְּצֵנִי, כִּי חָפֵץ בִּי! אַךְ קָרוֹב לִירֵאָיו יִשְׁעוֹ לִשְׁכֹּן כָּבוֹד בְּאַרְצֵנוּ!

אחדות זו שלימה בכח האש המחבר, אש התורה בלהט. תהיה חם – יבואו אליך. תתרגש משלשה ספרי תורה, תתרגש מקידוש לבנה ומפורים המשולש, תתרגש – ולשיעוריך 'יִכָּנְסוּ', ואף יִכָּנְסוּ הדברים ללב.

בהצלחה בעבודת הקודש!

להארות והזמנות 123ymm@gmail.com                                      יחיאל מיכל מונדרוביץ'