רעיון פשוט ויסודי  – יעשה לנו סדר בכל ענייני המשכן

אדני כסף ואדני נחושת. קרסי זהב וקרסי נחושת. ווי זהב וווי כסף. חישוקי העמודים של זהב או של כסף. קרשים בציפוי זהב או בלי. יריעות מעשה חושב או מעשה רוקם.

כיצד נדע מתי השתמשו בכל חומר ומה משמעותו?

מהו הכלל שלפיו נדע את הפרטים הרבים?

פעמים רבות במשכן השתמשו בחלקים דומים בחומרים שונים, ויש לעיין האם ישנו כלל מוביל בענין.

ראשית, עלינו לסדר את דרגת חשיבות החומרים – זהב כסף ונחושת, אשר הם חומרים שונים בדרגתם וחשיבותם כנודע במציאות ובפסוקים, כנזכר בתחילת פרשת תרומה (כה.ג) “זהב כסף נחושת… עצי שיטים”.

כשנעיין היטב בפרשיות המשכן נגלה דבר מרתק ויסודי – ככל שהחלק נמצא קרוב יותר אל הקודש פנימה הרי החומר שלו יהיה יקר וחשוב יותר. ממש כביתו של מלך רם ונישא, שאינו דומה חצירו החיצונית להיכלו פנימה, וככל שנתקרב יותר לכיסא מלכותו כך הפאר והיקרות יהיו ניכרים יותר, לדוגמא האדנים הפנימיים של קרשי המשכן היו של זהב ואילו אדני הפתח וחצר המשכן היו מחומר נחושת שדרגתו פחותה. וכן הקרסים הקרובים אל הקודש פנימה דהיינו יריעות המשכן היו של זהב, ואילו קרסי יריעות העיזים שנתרחקו קימעא היו של נחושת. וכן חישוקי העמודים של המשכן עצמו היו של זהב ואילו חישוקי עמודי החצר היו של כסף, כלומר תמיד הקרוב יותר יקר יותר. וכן ווי הפרוכת של הקודש בהיכל היו של זהב ואילו ווי החצר היו של כסף. וכן בד הפרוכת הפנימית נעשה מעשה חושב (דהיינו באומנות יתירה של ציורים שונים מכל צד), ובמסך הפתח החיצוני היה רק מעשה רוקם (דהיינו אותו ציור משני צדדים).

ואף הכלים עצמם במשכן עצמו נעשו עם זהב ואילו בחצר הכיור והמזבח מנחושת, קרשי המשכן פנימה צופו בזהב ואילו שבחצר לא צופו מעבר לחשוקי הכסף. (ומה שהיה בהם גם עץ כתב בדעת זקנים (כה.יא) גבי הארון שזה כדי להקל משקל נשיאתו).

המרכז שהכל סביבו

בנוסף, אם נראה את צורת חניית עם ישראל במדבר, נגלה שיסוד זה הוא עיקרי מאוד. שהרי מכל צד של מחנה ישראל חנו שלושה שבטים, ובמרכז חולק לצדדים שבט לוי, ובמרכז כל מחנה ישראל היה את המשכן, כשבקצהו הפנימי שכן הקודש הקודשים שבמרכזו שכן הארון, וממקום זה יצא קולו של הקב”ה למשה רבינו, ולכן הוא נקרא ‘שוכן הכרובים’. ועיין ברמב”ן (כה,א) שכתב ‘עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון כמ”ש ‘ ונועדתי שם ודברתי אתם מעל הכפורת’ לכן זה הדבר הראשון שנכתב בסדר כלי המשכן’ ובהמשך שם כתב שמטרת המשכן להמשיך את השראת השכינה שהיתה במעמד הר סיני שתהיה במשכן תמיד על עם ישראל. ולכן הפאר והיקרות הלך וגבר סביב העיקר שבכל המשכן דהיינו ‘מקום השראת השכינה’ בקודש הקדשים.

כשננחיל כלל יסודי וחשוב זה לתלמידנו הרי בקלות הם ידעו להפנים פרטים שונים ומגוונים בענייני המשכן. בלא להתבלבל בין הפרטים הרבים.

מכון ‘כלי הקודש’ הפיק לאחרונה שלל מיני לימוד והמחשה לנושאי המשכן וכליו החל מהספרים הצבעוניים של ‘כלי הקודש’ וספר ‘עבודת המקדש’ לחומש ויקרא ועד תמונות מרהיבות לכיתה ומדבקות המשכן וכליו מיוחדות לתלמידים, ועכשיו גם את המוצגים עצמם שהם דגמים בתלת מימד של המשכן וכל הכלים לפרטים.

לחצו כאן לצפייה בקטלוג ותוכלו למצוא שם חומר עשיר ומגוון או ליצור קשר עם המכון 054-8438502 .