רבינו הרבי ר’ אלימלך מליז’ענסק התבטא על אחד מתלמידיו שהלה ‘זכה לגילוי אליהו’. תמהו השומעים, הרי רבינו אברהם ן’ עזרא כתב (שלהי ספר מלאכי) על אליהו הנביא ‘בימי חכמינו הקדושים – נראה’, משמע שבימינו אינו מתראה! הסביר הרר”א, במעמד הר הכרמל השיב אליהו לב בנ”י לאבינו שבשמים, ואז נכללו בקרבו כלל נשמות ישראל. בברית מילה מתגלה ניצוץ אליהו שבנשמת הילד הנמול. מתפללים שילוד זה ילך בדרך הטוב והישר, ויגלה את ה’אליהו’ שבקרבו. תלמיד זה זכה ‘לגילוי האליהו שבו’. (‘שפת אמת’ ברעזאן פר’ מטות)

בפרשתנו נקרא וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ. לפי הנ”ל אלה יובן איך אליהו הנביא מופיע בכל ברית מילה ‘בו זמנית’. הוא מתגלה בתינוק עצמו, הניצוץ הק’ שבכל יהודי. הלוואי ונזכה להמשיך להגדיל ולרומם ניצוץ זה וְלִזְכּוֹת ל’גילוי’. להלן סיפור נאדר-בקודש, בבחינת ‘ספיר ויהלום’ – המאיר נפשותינו ומכוון אורחותינו:

חסיד נכבד, התייצב לפני רבו, רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי”ע, ושח לבו: “ב”ה זכיתי ואני מעל גיל חמישים, הנני מקדיש עתותיי לתורה ועבודת ה’, את ממוני אני מפזר לעניים ותמוך בלומדי תורה, אני משתדל מאוד לכוון בתפילתי כראוי, ניזהר ממחשבות ומעשים רעים, רודף מצוות ושמח בעשייתן. ידוע לי שיש יהודים שזוכים ל’גילוי אליהו’. רבינו! אני מרגיש ראוי לכך! גם אני רוצה ‘גילוי אליהו’! אבקש מהרבי ‘עצה וברכה’!

הצדיק הרצין, הרהר בדעתו, ופנה לחסיד “אתה מוכן לשלם ‘מחיר’, דבר הכרוך במאמץ?”. “בוודאי! אעשה כל מה שיושת עלי!”. אמר לו הרבי “בכפר פלוני גר יהודי. אם תעשה אצלו את ‘ליל הסדר’ המתקרב – שם תזכה לגילוי אליהו!” החסיד יצא בהתרגשות! הוא מיהר לשלוח לאשתו מכתב המסביר סיבת העדרו מהבית בחג הקרב ובא, וצרף צרור כסף להכנות לחג. שם-פעמיו לעבר הכפר, ומגיע ‘לבית’… צריף עלוב, קירות מטים ליפול, חשוך וריק, גג דולף וילדים חיוורים עטויים סחבות… היהודי מקבלו בשמחה, ונענה לארחו לחג! הרי לא לריק מכריזים ‘כל דכפין’! החסיד מהרהר “בוודאי צדיק נסתר הוא, שהרי כאן מתגלה אליהו!”.

בעודו מתארגן לשהייתו בבית בכפר, מפשיל האורח שרווליו! הוא מזמין נגר לתיקון התקרה והרהיטים, מזמין בשוק וילונות, מפות ובגדי חג לילדים, בשר ודגים, ביצים ויינות, פירות וירקות… בגד חדש לבעה”ב עורך ‘הסדר’, ודורון לעקרת הבית… התרגשות שיא לקראת ליל התקדש חג, טבילת טהרה, ‘מצות מצוה’…

בליל הסדר יושב החסיד בדריכות ומצפה לגילוי אליהו! אולי יבוא בהזכרת ‘וביד חזקה ובמורא גדול’? שמא בפתיחת הדלת ב’שפוך חמתך’? אולי רק בסיום, באמירת ‘שיר השירים’? בסוף, חֲטַפְתּוֹ שינה, ללא כלום! בבוקר השכים, מאוכזב, וחשב שאולי התכוון רבו ל’סדר שני’ שיערך הערב, אך גם בליל ב’ לא זכה לכל גילוי.

בחול המועד התייצב החסיד אצל רבו הק’ שקיבלו בשמחה, אך החסיד קורא “רבי! שלחתני לשווא! לא זכיתי למאומה!”. ענה הרבי ואמר “וְלוּ רק שמעת את הילדה הקטנה לאחר צאתך מביתם: “אבא! האם גם בשנה הבאה יגיע ‘אליהו הנביא’ לביתנו ויקנה לי בגד חדש? גם בחג סוכות יסייע לנו בסוכה וד’ מינים?”. ה’קדושת לוי’ הפטיר באמירה מלאת תוכן “כן זכית לגילוי אליהו! אתה היית אליהו הנביא והתגלית בביתם!”.

לדברי הרבי ר’ אלימלך הנ”ל, במימוש הניצוץ הטוב הטמון בקרבנו – זוכים ל’גילוי’ אליהו! לזה התכוון רבינו ‘סניגורן של ישראל’! החסיד ליהט וחשף את ניצוץ ה’אליהו’ שבקרבו! כולנו יכולים לזכות ל’גילוי’ קדוש זה!

בימים עמוסים אלה, עמוסים בעשייה של מצוה, נזכה גם אנחנו ל’גילוי אליהו’ שבקרבנו. נאיר פנים, נדבר בנועם, ננסך עידוד, נעצים יכולת, ובעיקר – נקרב לב בנים לאביהם שבשמים בשובה ונחת, עלינו נקרא בהפטרת שבת הגדול, לקראת יו”ט: הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא… הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא… מי זקוק לעזרתנו? לא רק בהורדת כלים מהבוידם, אלא גם בהורדת מעמסה מהלב.. לב בנים…

ילדים מצפים לראות את אליהו בפתיחת הדלת ל’שפוך חמתך’. נלמדם כי הגילוי בא דווקא בפתיחת הלב…

123ymm@gmail.com להארות והזמנות ©                                               יחיאל מיכל מונדרוביץ’