ביקור באוירה של שיתוף פעולה בין אחיה לעיריית דימונה. בביקור היכרות רשמי שהתקיים במרכז להתפתחות הילד אחיה, השתתפו ראש עיריית דימונה וסגן יו"ר השלטון המקומי מר בני ביטון. הביקור נערך ע"י מנכ"ל אחיה הר' יצחק לוין, ומנהל מרכז ההכשרת מורים הר' אברהם לוין. עוד השתתפה בביקור הגב' שמרית לסרי מנהלת מג"ר בעיר דימונה. המשתתפים סיכמו על המשך שת"פ פורה בתחום התפתחות הילד בקהילה התורנית בעיר ועוד.