עוגת יום הולדת שהובאה בת”ת דרכי שלום באלעד בכיתה ד’ בה מחנך הרב מרדכי וייס.

העוגה מציגה מקרה שהובא בגמרא פרק אלו מציאות בדף כ”ד ע”ב.
אין ספק שהעוגה מעידה על אהבת תורה אמיתית והורים שמשקיעים את כל מרצם למען לימוד הגמרא.