רבבות ילדי תלמודי התורה בעיר בני ברק השתתפו במעמד כבוד התורה .׳יבואו טהורים׳ לרגל סיום הש”ס משניות שנלמד עשרות פעמים ע”י ילדי העיר. האירוע הופק ע”י עירית בני ברק במסגרת תוכנית “מוסיף והולך” שנערכה בהשתתפות אלפי אבות ובנים בבתי הכנסיות שברחבי העיר במשך ימי החנוכה.

האירוע התקיים במעמד גדולי הדור, מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי, מרן ראש הישיבה הגר”ג אדלשטיין, מרן האדמו”ר מויז’ניץ, חבר מועצת חכמי התורה הגר”ש בעדני, האדמו״ר מטשרנוביל והצדיק הגר”ש גלאי.