מנכ"ל משרד החינוך- מר שמואל אבוהב וסמנכ"ל מנהל עובדי הוראה מר- אייל רם ביקרו באחיה, עמדו על דרכי ההוראה המקצועיות, ועל העזרה לילדים מתקשים בכל תחומי הלמידה וההתפתחות.

המנכ"ל והסמנכ"ל הביעו את התפעלותם מהיקף העשייה ומהפעילות הברוכה של אחיה בשדה החינוך.