שלומי אחד המטפלים המקצועיים שלנו שמוביל קבוצה כזו משתף אותנו בסיפור שריגש אותו:

באחד המפגשים פרצה לפתע מריבה טבעית על רקע אחד המשחקים, לאחר מס' דקות של ויכוח ביקשתי מהילדים לעצור לרגע ושחזרנו ביחד מה בעצם קרה כאן, ומה עלינו לעשות במקרה כזה, איזה ערך מתוך הערכים שרכשנו יכול לבוא לידי ביטוי ומהו הקושי?

הילדים שתפו פעולה באופן נפלא הגדירו לעצמם את הקושי ב"לדעת להפסיד " והיו מסוגלים גם לוותר, לפרגן ולעודד

מדהים לראות עד כמה הטיפול במים מאפשר לילדים לרכוש מיומנויות וכשרים חברתיים בדרך חוויתית להפנים את הערכים ולהשליך אותם על שטחים אחרים.

עבורי ועבור הילדים היה זה תהליך מרגש ומקדם.