שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שער למחזור לימים נוראים

ראש השנה

כריכה עטיפה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שער למחברת חגים

ראש השנה

כריכה עטיפה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

אחר

סידור לבין הזמנים-סוכות ושמחת תורה

סוכות ושמחת תורה

אחר

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

תמונה ציור

ספר תורה-אותיות הא' ב'

סוכות ושמחת תורה

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

חמש מגילות- גזירה והדבקה

רות

דף עבודה

הגיל הרך

חיימוביץ

אחיה

רבי אלתר מספר: חסד מעל הכל- קובץ שמע

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

עולם חסד

-

שיר דיקלום

רבי אבי מילר ושמחת בחגך

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי חיים זיאת ושמחת בחגך שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי רחמים זיאת הרב איבן עזרא

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי רחמים זיאת שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי רחמים זיאת רבי עקיבא 2

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי רחמים זיאת שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי רחמים זיאת בנושא רבי עקיבא

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

גראמען שיר בחרוזים הרב אהרלה וינטרוב

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

שו"ת עם הרב י. זילברשטיין בנושא סוכות

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

חוברת סיפורים הפעלות ועבודות לסוכות

סוכות ושמחת תורה

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אנחנו וצאצאינו

-

סיכום

עניני יום הכיפורים וחג הסוכות

ראש השנה

חוברת סיכום

הגיל הרך

שיטת זכרו

-

סיכום

חוברת סיכום על חגי תשרי

ראש השנה

חוברת סיכום

הגיל הרך

שיטת זכרו

-