שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

רבי עקיבא ורחל- דף קריאה ושאלות

סיון

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

רבי שמעון בר יוחאי- חוברת עבודה

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

הולך בדרכו עקיבא- שיר

אייר

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שיר דיקלום

רבי רחמים זיאת בנושא רבי עקיבא

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

סיכום

ואהבת לרעך כמוך- חוברת שאלות ותשובות

אייר

חוברת סיכום

שלום שוארץ

-

סיכום

מגילת רות- חוברת סיכום

רות

חוברת סיכום

שלום שוארץ

-

פרפראות

מתן תורה-חוברת מאמרים

סיון

פרפראות

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

שאלות חזרה – דיני ספירת העומר

אייר

שאלות חזרה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

מבחן חודש אייר וספירת העומר

אייר

מבחן

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

חודש אייר- מבחן

אייר

מבחן

כיתות א, ב

שלמה לוי

-