שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

אחר

קריאת שמע עם תמונת הרב ואזנר זצ"ל

קריאת שמע

אחר

אחיה

אחיה

הסבר קטעי התפילה- דף השלמה

ההוספות בתפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

שאלות חזרה

חוברת שו"ת במסכת ברכות- חדש!

ברכות

שאלות חזרה

יצחק זינגר

-

ברכת קריאת שמע-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

לוריא חני

-

ברכות קריאת שמע-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

לוריא חני

-

ביאורי מילים

ברכת המאורות-באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

לוריא חני

-

אחר

שאלות ותשובות- ליל הסדר ונושאים שונים

אחר

אנחנו וצאצאינו

-

סיכום

נושאים בפרשת ויגש

ויגש

חוברת סיכום

יוסף ספרא

-

סיכום

קונטרס תפילה

מהות התפילה

חוברת סיכום

יוסף ספרא

-

סיכום

קריאת שמע-מהות התפילה

מהות התפילה

סיכום

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

שחרית-חזרה למבחן בבאורי תפילה

ב. תפילה

שאלות חזרה

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

שמע ישראל – שאלות חזרה

ב. תפילה

שאלות חזרה

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

מבחן על קראית שמע

ב. תפילה

מבחן

אלכסנדר ברוך

-

ביאורי מילים

קריאת שמע -באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

מבחן על ברוך שאמר-ישתבח-קריאת שמע-באורי תפילה

ב. תפילה

מבחן

אלכסנדר ברוך

-

קריאת שמע- הלכות סימן סא- דף עבודה

קריאת שמע

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

שלום שוארץ

-

סיכום

הלכות קריאת שמע

קריאת שמע

סיכום

כיתות ו, ז, ח

שלום שוארץ

-

ביאורי מילים

ביאורי מילים – קריאת שמע

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כיתות א, ב

שלמה לוי

-