שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

סיכום

גיטין – אגדות החורבן

גיטין

סיכום

כיתות ג, ד, ה

ישראל אברהם לוריא

-

סיכום

מעניני בין המצרים- חורבן בית המקדש

חורבן בית המקדש

חוברת סיכום

הניג דוד

-