שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

עטיפה למחברת סתיו

חשון

כריכה עטיפה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

הקיץ- אלמנטים לקישוט הכיתה

עיצוב סביבה לימודית

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

חוברת העשרה

הקיץ- דקלום

טקסטים

דף קריאה

הגיל הרך

גילה לוינגר

-

צבעו את החפצים השייכים לקיץ

תפיסה חזותית

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שאלות חזרה

עונת הקיץ- דף השלמה

טקסטים

שאלות חזרה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

תמונה ציור

הקיץ- דבקיות

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

בגדי חורף- הלבישו את הילדה

מיומנויות גרפומוטוריות

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

בגדי חורף- הלבישו את הילד

מיומנויות גרפומוטוריות

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תחזית מזג האויר

לימודי העשרה

דף עבודה

כיתות א, ב

צ. משקובסקי

אחיה

לאיזה עונה אני שייך?

לימודי העשרה

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

עונות השנה- צביעה

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

דף מושגים- הנחליאלי ועונות השנה

לימודי העשרה

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

מחברת חורף

חשון

כריכה עטיפה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

צילום מילים 2

אוצר מילים

דף עבודה

כיתות א, ב

אור החיים

-

משחק חידון

משחק- עונות השנה

תפיסה חזותית

משחק

הגיל הרך

אור החיים

-