שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

משחק כיתתי – נוסיף אבנים לבית המקדש

משחקים

משחק

כללי

אחיה

אחיה

רבי שמעון בר יוחאי- חוברת עבודה

ל"ג בעומר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

חוברת סיפורים- בין אדם לחבירו

כללי

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

לוח ספירת העומר- לתליה בכיתה

ספירת העומר

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

הולך בדרכו עקיבא- שיר

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

ואהבת לרעך כמוך- ציור בנים/נות

כללי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

פסח שני- דף שאלות לכיתות נמוכות

פסח שני

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

ביאורי מילים

ביאור לפרשת אמור

אמור

באורי מילים טייטש

כיתות א, ב

הרב אפשטיין

-

חוברת העשרה

ימי הספירה- קטע קריאה

שטף

דף קריאה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

ר' עקיבא- עבודות הבנה

טקסטים

דף עבודה

כיתות א, ב

אור החיים

-

ר' עקיבא

ספירת העומר

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

חוברת לספירת העומר

ספירת העומר

חוברת עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

מבצע

מבצע לספירת העומר

ספירת העומר

מבצע

כיתות ג, ד, ה

חני מלכא

-

עבודות על ספירת העומר ול"ג בעומר

ל"ג בעומר

דף עבודה

כיתות א, ב

אור החיים

-

אחר

לוח ספירת העומר

כללי

אחר

כללי

יהודה בתאל

-

הסבר שיכתוב

ענינים בפרשת אמור

אמור

הסבר שכתוב

כללי

הניג דוד

-

סיכום

עלי העשרה- חודש אייר

כללי

חוברת סיכום

כללי

כהן יהודה דב

-

משחק חידון

הלכות ספירת העומר- משחק

כללי

משחק

כללי

שלמה לוי

אחיה