שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

קישוט לסוכה – ברוך אתה בבואך

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה – סוכת עורו של לוויתן

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה שרשרת

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה גלגל מסתובב אושפיזין

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

שער למחזור לימים נוראים

ראש השנה

כריכה עטיפה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

חמש מגילות- גזירה והדבקה

רות

דף עבודה

הגיל הרך

חיימוביץ

אחיה

רבי אלתר מספר: חסד מעל הכל- קובץ שמע

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

עולם חסד

-

שיר דיקלום

רבי אבי מילר ושמחת בחגך

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי חיים זיאת ושמחת בחגך שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי רחמים זיאת הרב איבן עזרא

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי רחמים זיאת שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי רחמים זיאת רבי עקיבא 2

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי רחמים זיאת שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

רבי רחמים זיאת בנושא רבי עקיבא

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

גראמען שיר בחרוזים הרב אהרלה וינטרוב

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

שו"ת עם הרב י. זילברשטיין בנושא סוכות

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

שו"ת עם הרב י. זילברשטיין בנושא סוכות

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו

שיר דיקלום

שיר אם אין אני לי

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו