שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

מבחנים מסכת סוכה

סוכה

מבחן

כיתות ו, ז, ח

ישראל מאיר אלטוס

-

קישוט לסוכה – ברוך אתה בבואך

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה – סוכת עורו של לוויתן

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה שרשרת

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה גלגל מסתובב אושפיזין

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט פרח לסוכה מניירות זוהרים

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

אחר

סידור לבין הזמנים-סוכות ושמחת תורה

סוכות ושמחת תורה

אחר

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

קישוט לסוכה-אושפיזין

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

ביאורי מילים

פרק הלולב הגזול- טייטש ווערטער

לולב הגזול

באורי מילים טייטש

בנימין יורוביץ

-

חוברת סיפורים הפעלות ועבודות לסוכות

סוכות ושמחת תורה

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אנחנו וצאצאינו

-

קישוט לסוכה

סוכות ושמחת תורה

כרזה

שיטת זכרו

-

קישוט לסוכה 2

סוכות ושמחת תורה

כרזה

שיטת זכרו

-

קישוט לסוכה 3

סוכות ושמחת תורה

כרזה

שיטת זכרו

-

סוכה- פרקים א- ג- חוברת עבודה

סוכה

חוברת עבודה

שלום שוארץ

-

סוכה- פרק א- משניות ג-ז דף עבודה

סוכה

דף עבודה

שלום שוארץ

-

סוכה- פרק א- משניות ה-ז דף עבודה

סוכה

דף עבודה

שלום שוארץ

-

סוכה- פרק א- משניות ב- ד- דף עבודה

סוכה

דף עבודה

שלום שוארץ

-

סוכה- פרק א- משניות ו-ח- דף עבודה

סוכה

דף עבודה

שלום שוארץ

-