שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת פקודי

פקודי

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת כי תשא

כי תשא

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת תצוה

תצוה

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת תרומה

תרומה

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת משפטים

משפטים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת יתרו

יתרו

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת בשלח

בשלח

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת בא

בא

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

משחק חידון

'חידון הקשית'-לפרשת שמות

שמות

משחק

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג

אחיה

משחק חידון

'חידון הקשית'-לפרשת ויחי

ויחי

משחק

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג

אחיה

משחק חידון

השוואת מספרים

חיבור

משחק

כיתות א, ב

אור החיים

-

משחק חידון

חיבור עד 10

חיבור

משחק

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-