שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

אייקון יצירה

חוברת יצירות ללג בעומר

אייר

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

שיר דיקלום

בר יוחאי- שיר

אייר

שיר דקלום

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

החזן- סיפור ועבודות

סיפורים

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אחיה

אחיה

חאלקה- דף גזירה והדבקה

יצירות

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תרגול תרגילים עד ה-20 – מדורה

חיבור

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

מבחן מסכם על דיני ספירת העומר

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

ח. בקרמן

אחיה

דיני ספירת העומר- דף סיכום והשלמה

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

ח. בקרמן

אחיה

אייקון יצירה

יצירה- ילדים סביב למדורה

יצירות

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

סיכום

כללי זהירות ממדורות- איחוד הצלה

אייר

סיכום

הגיל הרך

איחוד הצלה

-

יום ל"ג בעומר-קטע קריאה ושאלות

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

קרבן העומר- שאלות

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

ספירת העומר- חוברת ושאלות

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

אייקון יצירה

מניפה מדורה- יצירה

יצירות

יצירה

הגיל הרך

רחל אדלר

אחיה

צבעי האש- עברו על הקווים

כתיבה

דף עבודה

הגיל הרך

אחינ

אחיה

לג בעומר- דבקיות

אייר

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

עברו על הקווים- ל"ג בעומר

כתיבה

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה ללג בעומר

אייר

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

רבי שמעון בר יוחאי- חוברת עבודה

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה