שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שיר דיקלום

את אחי – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

וזכינו לקבל שבתות- שיר

לימודי העשרה

שיר דקלום

הגיל הרך

אחיה

שיר דיקלום

מי שענה – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

אנו משכימים- שיר

לימודי העשרה

שיר דקלום

הגיל הרך

אחיה

שיר דיקלום

יהא רעוא- שיר

לימודי העשרה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

מתיקות התורה- שיר

לימודי העשרה

שיר דקלום

הגיל הרך

אחיה

שיר דיקלום

ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שירים לחג השבועות- שיר

סיון

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שירו למלך- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

אין ערוך לך- שיר

לימודי העשרה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

לכה דודי- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

מעוז צור ישועתי- שיר

כסלו

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

ונשגב ה' לבדו- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

כל מקדש שביעי- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

אהללה אלוקי- שיר

לימודי העשרה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

מרכז למידה חשון

חשון

מרכז למידה

אחיה

סיכום

פרשת לך לך-חוברת מדרשים

לך לך

חוברת סיכום

שלום שוארץ

אחיה

שיר דיקלום

אַבְרָהָם יָגֵל- שיר

לימודי העשרה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-