שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת פקודי

פקודי

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת כי תשא

כי תשא

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת תצוה

תצוה

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת תרומה

תרומה

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת משפטים

משפטים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת יתרו

יתרו

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת בשלח

בשלח

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת בא

בא

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

משחק חידון

'חידון הקשית'-לפרשת שמות

שמות

משחק

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג

אחיה

משחק חידון

'חידון הקשית'-לפרשת ויחי

ויחי

משחק

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג

אחיה

משחק חידון

הדלקת נר חנוכה-מצגת אינטראקטיבית

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

כיתות ג, ד, ה

יהודה שוורץ

אחיה

משחק חידון

דיני הדלקת נר חנוכה-מצגת אינטראקטיבית

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

כיתות ג, ד, ה

יהודה שוורץ

אחיה

משחק חידון

מצגת בסיס לשאלון אישי עם צבירת נקודות

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית למצגת שאלות ותשובות- "מי ירוויח הכי הרבה"

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית למצגת- משחק ניקוד כיתתי לשאלות חזרה "תפסו את הכוכב"

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית למצגת בחירת התשובה הנכונה- משחק הגלידה

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

מצגת- תבנית לשאלות נכון לא נכון

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית עם סיפור לחידון הלכות שבת

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

12