שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל-לוח המשחק

חורבן בית המקדש

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל

חורבן בית המקדש

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי – נוסיף אבנים לבית המקדש

משחקים

משחק

אחיה

אחיה

חוברת העשרה

חוברת העשרה-בין המיצרים

תמוז

חוברת העשרה

כיתות ג, ד, ה

אברהם עובדיה

-