שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שיר דיקלום

ישמחו במלכותך – שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

שיר דיקלום

יודו לה' חסדו- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שירו למלך- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

ונשגב ה' לבדו- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספרון יונה הנביא

יום כיפור

סיפור

הגיל הרך

ישראל איצקוביץ

-

אחר

מצגת-השינויים וההוספות בתפילת שמונה עשרה

ראש השנה

אחר

אחיה

-

סיפור לשמיעה אתרוגים בוורשא

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

הגזירה על הסוכה

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

קישוט לסוכה – ברוך אתה בבואך

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה – סוכת עורו של לוויתן

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה שרשרת

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה גלגל מסתובב אושפיזין

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט פרח לסוכה מניירות זוהרים

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

שער למחזור לימים נוראים

ראש השנה

כריכה עטיפה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שער למחברת חגים

ראש השנה

כריכה עטיפה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

צום גדליה

ראש השנה

דף עבודה

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

אחר

סידור לבין הזמנים-סוכות ושמחת תורה

סוכות ושמחת תורה

אחר

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

תמונה ציור

ספר תורה-אותיות הא' ב'

סוכות ושמחת תורה

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

האורחים החשובים שבסוכה

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

אתרוגים אחרי סוכות

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-