שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

תבנית למשחק צוללות- תחרות בין קבוצות

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

כללי

אחיה

אחיה

מלאכות שבת- משחק בינגו

כללי

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

משחק חידון

רכבת הברכות- משחק לשבת

כללי

משחק

הגיל הרך

אחיה/

אחיה

ר' שרגי מספר: בזכות שמירת שבת

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

אנחנו וצאצאינו

-

תמונה ציור

קישוט לבקבוק יין- שבת

כללי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

ל"ט אבות מלאכה- כרטיסים

לט אבות מלאכה

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

זה מוקצה?

דיני מוקצה

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

סמל שבת שלום- שחור לבן וצבעוני

כללי

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שולחן שבת- לגזירה והדבקה

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

דברי השבת- לגזירה

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שאלות חזרה

דיני סעודות שבת- קיצור שולחן ערוך סימן עז שאלות חזרה

סעודות שבת

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

שלום שוארץ

אחיה

שאלות חזרה

שבת- קיצור שולחן ערוך סימן עב

ההכנות לשבת

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

שלום שוארץ

אחיה

שאלות חזרה

דיני הדלקת נרות שבת- קיצור שולחן ערוך סימן עה שאלות חזרה

הדלקת נרות

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

שלום שוארץ

אחיה

שאלות חזרה

דיני התפילות בשבת וביוט- קיצור שולחן ערוך סימן עו שאלות חזרה

תפילות

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

שלום שוארץ

אחיה

אחר

אבא / אמא של שבת- תזכורת

כללי

אחר

הגיל הרך

אחיה

אחיה

הפרשת חלה- מתכון, ברכה וצביעה

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

כיסוי למתגי חשמל- שבת

כללי

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

פלקט אבא של שבת

כללי

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

פלקט אמא של שבת

כללי

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שבת המלכה- קטע קריאה ועבודות

סיפורים

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אור החיים

-