שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שיר דיקלום

ידיד נפש- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

אברהם יגל- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

אני הוא עץ- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שלום עליכם- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

מנוחה ושמחה- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

כי תעבור במים- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

כאייל תערוג- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

כל מקדש שביעי- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

כי הגדלת – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

יש בתורה- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ידיד נפש- שיר

שירי שבת

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

יש בתורה – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שיר המעלות בשוב ד' – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שיר המעלות – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

דרור יקרא – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

עולם הבא – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

מזמור לדוד – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שבת קודש – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

מה אשיב לד' – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

ויתן לך האלוקים – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-