שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

חוברת העשרה

הנקודות הקדושות

קריאה

דף קריאה

הגיל הרך

יהודה דוב כהן

חוברת העשרה

האותיות הקדושות

קריאה

דף קריאה

הגיל הרך

יהודה דוב כהן

אחר

גליון זרקור 26 במהדורה דיגיטלית לצפיה חינם

קריאה

אחר

כיתות א, ב

זרקור

אחר

גליון זרקור 25 במהדורה דיגיטלית לצפיה חינם

קריאה

אחר

כיתות א, ב

אחיה

סבא יצחק מצא פטריה

שטף

חוברת עבודה

כיתות א, ב

ל.ג.

-

רוני ובגדי החורף

קריאה

חוברת עבודה

הגיל הרך

ג. לוינגר

אחיה

ספור לקריאה- קמצא ובר קמצא

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- עשה את עצמו כמו מת

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- השר היהודי שניצל מהעלילה

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- מטבעות באשפה

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- למי המלך מתייחס

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- סליחתו של הרב מפראג

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- מדוע לא נהנה מוטי בגן החיות

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- מתי אוכלים את הקוגל

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה-עשה את עצמו כמו מת

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה- מי נחשב לעגלון טוב

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה-פרנסה משמיים

כסלו

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-זהירות מיגנבת דעת

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-השמחה הגדולה להינצל מאיסור

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-הציפור הטיפשה

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-