שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

רוני ובגדי החורף

קריאה

חוברת עבודה

הגיל הרך

ג. לוינגר

אחיה

ספור לקריאה- קמצא ובר קמצא

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- עשה את עצמו כמו מת

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- השר היהודי שניצל מהעלילה

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- מטבעות באשפה

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- למי המלך מתייחס

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- סליחתו של הרב מפראג

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- מדוע לא נהנה מוטי בגן החיות

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- מתי אוכלים את הקוגל

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה-עשה את עצמו כמו מת

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה- מי נחשב לעגלון טוב

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה-פרנסה משמיים

כסלו

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-זהירות מיגנבת דעת

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-השמחה הגדולה להינצל מאיסור

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-הציפור הטיפשה

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה- מי זכה להתחתן עם בתו של הרב

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה-איזה צבי הצליח ביער

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

הקיפו את אותיות החודש- חוברת דפי עבודה

תפיסה חזותית

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

משחק חידון

משחק מסכם ללימוד התנועות

אבני יסוד

משחק

הגיל הרך

רשת בני יוסף מעין החינוך התורני

-

מלאכות שבת- משחק בינגו

שירי שבת

כיתות א, ב

אחיה

אחיה