שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שיר דיקלום

ישמחו במלכותך – שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

שיר דיקלום

יודו לה' חסדו- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שירו למלך- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

ונשגב ה' לבדו- שיר

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

סיפור לשמיעה אתרוגים בוורשא

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

הגזירה על הסוכה

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

קישוט לסוכה – ברוך אתה בבואך

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה – סוכת עורו של לוויתן

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה שרשרת

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט לסוכה גלגל מסתובב אושפיזין

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

קישוט פרח לסוכה מניירות זוהרים

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

אחר

סידור לבין הזמנים-סוכות ושמחת תורה

סוכות ושמחת תורה

אחר

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

תמונה ציור

ספר תורה-אותיות הא' ב'

סוכות ושמחת תורה

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

האורחים החשובים שבסוכה

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

אתרוגים אחרי סוכות

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

קישוט לסוכה-אושפיזין

סוכות ושמחת תורה

כרזה

אחיה

אחיה

חמש מגילות- גזירה והדבקה

רות

דף עבודה

הגיל הרך

חיימוביץ

אחיה

רבי אלתר מספר: חסד מעל הכל- קובץ שמע

סוכות ושמחת תורה

סיפור

הגיל הרך

עולם חסד

-

ר' שרגי מספר- האתרוג המהודר של רחמים

סוכות ושמחת תורה

סיפור

כיתות א, ב

אנחנו וצאצאינו

-

שיר דיקלום

רבי אבי מילר ושמחת בחגך

סוכות ושמחת תורה

שיר דקלום

אנחנו וצאצאינו